top of page

OPPLYSNINGSPLIKT OG MELDEPLIKT

Du har opplysningsplikt hvis barnevernet ber om opplysninger i en sak hvor de har mistanke om omsorgssvikt, fysisk mishandling, seksuelle overgrep m.m. (Opplæringsloven § 15-3 og Barnehageloven § 22).

Ved meldeplikt gjelder det samme som ved opplysningsplikt, med den forskjell at det er DU som må ta initiativ og melde fra hvis du har en mistanke om omsorgssvikt eller overgrep.

Hør teksten på denne siden som lyd

1.6 Opplysningsplikt og meldepliktRVTS Midt
00:00 / 00:34
bottom of page