top of page

1. FAGLIG FORSTÅELSE AV BARNS UTVIKLING

Ny forskning har vist at det vi opplever setter spor. God omsorg stimulerer barns utvikling, mens vonde opplevelser og traumer kan føre til forsinket utvikling eller skjevutvikling.

I dette kapittelet får du et videoforedrag om "den tredelte hjernen", et videoforedrag om trygghet, relasjon og regulering, en refleksjon om hjernegod klasseledelse og teoretisk fagstoff, valgfritt i tekst- eller lydformat.

bottom of page