top of page

SEKSUELL LEK

SEKSUELL LEK

Barn leker ofte leker der seksualiteten utforskes. De kan leke alene eller sammen med andre.
At barn utforsker kroppen sin, og tar på kjønnsorganene sine, er helt normalt. Hvordan voksne reagerer på dette - både med ord, tonefall og ansiktsuttrykk, er med på å forme barnets oppfattelse og følelser knyttet til seksualitet.

Det er viktig at barnets utforsking anerkjennes da den seksuelle leken er med på å gjøre barnet kjent med egen kropp, og bli bedre i stand til å sette og respektere grenser.

Hør teksten på denne siden som lyd

2.2 Seksuell lekRVTS Midt
00:00 / 00:34
bottom of page