top of page

Write a short title

Dersom en 3-åring koser med tissen sin, så vurderer jeg dette som...

A: Naturlig for alderen

I situasjoner der dette sjenerer andre, få med barnet på en annen, mer passende aktivitet som f.eks. å tegne eller kaste ball.

B: Ikke naturlig for alderen, og vil derfor gi beskjed til barnet om å slutte med dette

Det er naturlig for en 3-åring å kose med sin egen tiss, men i situasjoner der dette kan sjenere andre er det viktig å få med barnet på en annen, mer passende aktivitet som f.eks. å tegne eller kaste ball. Barn trenger å bli lært rammer også for en naturlig seksuell aktivitet.

C: Naturlig for alderen, og tenker at barnet må få gjøre dette uten noen form for innblanding fra andre uansett situasjon.

Det er naturlig for en 3-åring å kose med sin egen tiss, men i situasjoner der dette kan sjenere andre er det viktig å få med barnet på en annen, mer passende aktivitet som f.eks. å tegne eller kaste ball. Barn trenger å bli lært rammer også for en naturlig seksuell aktivitet.

Avgitt svar

Førskolebarns kunnskap om kropp og seksualitet er som oftest...

A: Konkret og enkel

Barn i førskolealder har en enkel og konkret forståelse av kropp og seksualitet, som f.eks. at jenter og gutter ser forskjellig ut eller at mammaer føder babyer og papper er med på å lage dem.

B: Utfyllende og veslevoksen

Barn i førskolealder har en enkel og konkret forståelse av kropp og seksualitet, som f.eks. at jenter og gutter ser forskjellig ut eller at mammaer føder babyer og papper er med på å lage dem. En reflektert og mer moden forståelse av egen kropp og seksualitet utvikles gjennom ungdomsårene.

C: Reflektert og moden

Barn i førskolealder har en enkel og konkret forståelse av kropp og seksualitet, som f.eks. at jenter og gutter ser forskjellig ut eller at mammaer føder babyer og papper er med på å lage dem. En reflektert og mer moden forståelse av egen kropp og seksualitet utvikles gjennom ungdomsårene.

Avgitt svar

Kryss av ved det alternativet du forbinder med sunn seksuell lek

A: Frivillighet, oppstår spontant, kan være mellom alle kjønn, er preget av nysgjerrighet, sluttes når man er lei av leken

B: Er preget av hemmeligholdelse, jenter er oftest "bare med", er preget av ubehag

C: Lekes veldig ofte og lenge om gangen, er preget av skamfølelse og engstelse, er preget av smerte og tvang

Avgitt svar

Medianalder for samleiedebut for jenter er...

A: 16 år

Det er 17 år, dvs. at halvparten av jentene over 17 år har enda ikke debutert med samleie.

B: 17 år

Det er 17 år, dvs at halvparten av jentene over 17 år har enda ikke debutert med samleie.

C: 18 år

Det er 17 år, dvs at halvparten av jentene over 17 år har enda ikke debutert med samleie.

Avgitt svar

Medianalder for samleiedebut for gutter er...

A: 16,5 år

Det er 17.5 år, dvs at halvparten av guttene over 17,5 år har enda ikke debutert med samleie.

B: 17,5 år

Det er 17.5 år, dvs at halvparten av guttene over 17,5 år har enda ikke debutert med samleie.

C: 18,5 år

Det er 17.5 år, dvs at halvparten av guttene over 17,5 år har enda ikke debutert med samleie.

Avgitt svar

Hvor mange 13-14-årige gutter sier at de har sett porno på nett?

A: 10%

Feil, det riktige er 50 %. Tallet er hentet fra Barn og medier-undersøkelsen fra 2020.

B: 50%

Feil, det riktige er 50 %. Tallet er hentet fra Barn og medier-undersøkelsen fra 2020.

C: 80%

Feil, det riktige er 50 %. Tallet er hentet fra Barn og medier-undersøkelsen fra 2020.

Avgitt svar

Hvor mange 13-14-årige jenter sier at de har sett porno på nett?

A: 10%

Riktig, tallet er hentet fra Barn og medier-undersøkelsen fra 2020.

B: 50%

Feil, det riktige er 10%. Tallet er hentet fra Barn og medier-undersøkelsen fra 2020.

C: 80%

Feil, det riktige er 10%. Tallet er hentet fra Barn og medier-undersøkelsen fra 2020.

Avgitt svar

Hvilken sjanger tenker du at pornofilmer først og fremst er?

A: Tragedie eller komedie

Feil: Vi mener at pornofilm er underholdning, og først og fremst laget for å få folk seksuelt opphisset og aktivert. Dette gjør at de ikke er særlig egnet til å gi god kunnskap om hva seksualitet og seksuelle relasjoner er.

B: Underholdning

Feil: Vi mener at pornofilm er underholdning, og først og fremst laget for å få folk seksuelt opphisset og aktivert. Dette gjør at de ikke er særlig egnet til å gi god kunnskap om hva seksualitet og seksuelle relasjoner er.

C: Undervisning

Feil: Vi mener at pornofilm er underholdning, og først og fremst laget for å få folk seksuelt opphisset og aktivert. Dette gjør at de ikke er særlig egnet til å gi god kunnskap om hva seksualitet og seksuelle relasjoner er.

Avgitt svar

Hvilken funksjon har hovedsakelig onani for barn i tidlig førskolealder?

A: Det har en beroligende funksjon

Riktig: For små barn har onani oftest en beroligende funksjon. Etter hvert som barnet blir større vil det også føle mer lyst knyttet til onanering

B: Det har en opphissende funksjon

Feil: For små barn har onani oftest en beroligende funksjon. Etter hvert som barnet blir større vil det også føle mer lyst knyttet til onanering.

C: Onani kan hos små barn føre til aggresjon

Feil: For små barn har onani oftest en beroligende funksjon. Etter hvert som barnet blir større vil det også føle mer lyst knyttet til onanering.

Avgitt svar

Når bør du ikke bli urolig for en ungdoms onani?

A: Dersom hen onanerer i upassende sammenhenger

Feil

B: Dersom hen onanerer slik at kjønnsorganet blir sårt

Mange ungdommer onanerer i perioder mye og ofte, så det er vanskelig å gi et konkret svar på hva vi tenker er riktig mengde. Det vi derfor er mest opptatt over er at onaneringen ikke går ut over ungdommens vanlige liv, som familie- og vennerelasjoner, skole og fritidsaktiviteter. Man må også sjekke om ungdommen har en dårlig teknikk og blir unødvendig sår eller om det også kan dreie seg om tvangshandlinger. Noen ungdommer onanerer også på upassende steder og i upassende situasjoner. Dette vil det være viktig å adressere.

C: Dersom hen onanerer 5 ganger per dag

Mange ungdommer onanerer i perioder mye og ofte, så det er vanskelig å gi et konkret svar på hva vi tenker er riktig mengde. Det vi derfor er mest opptatt over er at onaneringen ikke går ut over ungdommens vanlige liv, som familie- og vennerelasjoner, skole og fritidsaktiviteter. Man må også sjekke om ungdommen har en dårlig teknikk og blir unødvendig sår eller om det også kan dreie seg om tvangshandlinger. Noen ungdommer onanerer også på upassende steder og i upassende situasjoner. Dette vil det være viktig å adressere.

Avgitt svar

View More

TEMASPØRSMÅL KAPITTEL 2

OM TEMASPØRSMÅLENE

Her får du 10 spørsmål som gir deg muligheten til å teste kunnskapen rundt temaet du nettopp har fullført. Spørsmålene vil markere om svaret er feil eller galt, og vil gi en nærmere forklaring på spørsmålet når du har svart.

Du trenger ikke å registrere deg, og ingen brukerdata blir lagret. Du kan besvare temaspørsmålene så mange ganger du vil.

bottom of page