top of page

TIDLIG INNSATS

Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig, og sette i gang tiltak for en elev med én gang det er behov for det. Å snu uheldige utviklingsmønstre i forhold til seksualitet på et tidlig tidspunkt, vil hjelpe barnet til seksuell glede og mestring og hindre krenkelser.

Hør teksten på denne siden som lyd

3.5 Tidlig innsatsRVTS Midt
00:00 / 00:23
bottom of page