top of page

3. BEKYMRINGSFULL OG PROBLEMATISK SEKSUELL ATFERD

Bekymringsfull eller problematisk seksuell atferd er utenfor det som betegnes som sunt og normalt. Det er atferd med bekymringsfull intensitet og hyppighet, eller atferd som ikke samsvarer med alders- eller utviklingsmessig modenhet. Det kan også være ulikhet i dominans ved at en for eksempel opptrer truende eller tilbyr noe for at den andre skal være med på seksuell lek.

I dette kapittelet får du et videoforedrag med Marita Sandvik om bekymringsfull og problematisk seksuell atferd, et videoforedrag med Birgit Hegge om trafikklyset som verktøy, samt et videoforedrag fra Morten Jensås Lundgren om pornografi.

bottom of page