top of page

Å SNAKKE MED BARN OG UNGE OM VANSKELIGE TEMA

I samtaler med barn som utviser bekymringsfull atferd er det viktig å tørre å stille spørsmål om hvordan barnet har det, og følge opp egen bekymring med flere samtaler. Voksne skal bry seg og vise interesse ved å stille åpne spørsmål, vise trygghet og tåle barnas fortellinger. Slik kan tillit bygges. Barn forteller ofte til en de har spesiell tillit til, og denne tilliten skal man forsøke å opprettholde selv om man må ha hjelp av andre voksne for å hjelpe, og er pålagt å gjøre noe for å stoppe vold og overgrep.

 

Forslag på åpningsspørsmål:

  • «Du sa noe jeg har tenkt på, kan du fortelle meg mer om det?»

  • «Jeg hørte hva du sa, hva handlet det om?»

  • «Jeg har fått vite (si konkret hva det er). Dette vil jeg gjerne hjelpe deg med, men da trenger jeg å vite mer.»

 

Sjekk nettstedet www.snakkemedbarn.no.

RESSURSER

Nettsted: Snakke med barn

Et nettsted som gir deg verktøy og metoder for å snakke med barn i ulik alder og fra ulike livssituasjoner.

Hør teksten på denne siden som lyd

4.1 Å snakke med barn og unge om vanskelige temaRVTS Midt
00:00 / 00:55
bottom of page