top of page

JOBBING MED SEKSUELT NEDSETTENDE SPRÅKBRUK, HOLDNINGER OG UKULTUR I KLASSEMILJØ

Bruk av kjønnsord, nedsettende begreper og seksuell legning som skjellsord, skaper et usunt klassemiljø. Noen kan føle seg støtt og sjikanert, eller slik sjargong blir adaptert og akseptert som normalt. Begge deler er uheldig for holdningsdannelser og respekt for hverandre. I mange tilfeller kan slik språkbruk følges av fysiske grenseoverskridende berøringer som f.eks beføling av pupper, klaps på rumpa, etc.

Det er viktig med en enhetlig forståelse og håndtering av dette i personalgruppa. Man må også jobbe over tid for å sigre samme forståelse hos elever og foreldre.

Andre faglige råd er:

- Å skille jenter og gutter, gi de undervisning hver for seg. Mannlig lærer bør snakke med guttene for å hindre eventuelle oppfatninger av «feministisk propaganda» og «prippenhet». Vær obs på at ikke alle vil føle seg utsatt eller sjenert av atferden. Dette bør komme i tillegg til samlet undervisning der en tar opp temaene med mål om felles forståelse og forpliktelse.


- Å skape forståelse for temaet innad i gruppene, drøfte «hvordan vil vi ha det i klassen» og lage kjøre-regler for språkbruk og fysiske berøringer.

 

- Å avholde foreldremøte og informere om hvordan temaet er blitt jobbet med, og hvilke kjøreregler for språkbruk og fysiske berøringer som er utarbeidet av klassen. Oppfordre foreldre til å ha fokus på temaet i heimen.

 

- Å ta kontakt med andre etater for samarbeid, f.eks med barnevernstjenesten for veiledning og kartlegging av klassemiljø og Pedagogisk- psykologisktjeneste (PPT) for kartlegging av elever og systemisk endringsarbeid.

Hør teksten på denne siden som lyd

4.4 Jobbing med språk, holdninger og ukultur i klasserRVTS Midt
00:00 / 01:48
bottom of page