top of page

OPPSUMMERING

For å avgjøre om atferden er problematisk eller ikke, må man både skaffe seg informasjon om hendelsen og drøfte med kolleger og ledelse, men viktigst; drøfte med kompetansemiljø. Som en del av vurderingen er Trafikklyset et godt verktøy.

Sørg for at skolen gjennom hele denne undersøkelsesfasen, ivaretar alle involverte barn og pårørende. Skap trygghet for å fortelle, rom og muligheter for å være tettere på eleven. Informer eleven om det som skjer.

Illustrasjon: Jens A. Larsen Aas

RESSURSER

Statens Barnehus

Statens barnehus er blant annet et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse.

REBESSA

Rebessa er et regionalt ressursteam innenfor fagområdet barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Nettsted: Betanien Sykehus

Informasjonsside for ressursenhet V27 Betanien Bergen.

Nettsted: RVTS

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk.

Nettsted: Snakke med barn

Et nettsted som gir deg verktøy og metoder for å snakke med barn i ulik alder og fra ulike livssituasjoner.

Hør teksten på denne siden som lyd

4.6 OppsummeringRVTS Midt
00:00 / 00:41

DRØFT SAKEN MED KOMPETANSEMILJØ! VÆR ALDRI ALENE MED DIN BEKYMRING!

KOMPETANSEMILJØ SOM KAN KONTAKTES:

  • Statens barnehus

  • RVTS

  • Rebessa

  • Ressursenhet V27 Betanien Bergen

bottom of page