top of page

VIL IKKE GJENTA SKADELIG SEKSUELL ATFERD

De fleste barn vil ikke gjenta den skadelige seksuelle handlingen når de får tydelig grensesetting med forklaringer på hvilke konsekvenser dette kan gi både den utsatte og en selv. Noen vil også ha behov for veiledning på hvordan en skal håndtere og mestre sosial samhandling, seksuelle følelser, avvisning fra jevnaldrende og skyld og skam over å ha begått en seksuell krenkelse.

 

Dersom skadelig seksuell atferd gjentas eller barnet eller den unge ikke responderer på korrigering, veiledning og hjelpetiltak, må det henvises til barne- og ungdomspsykiatrien for en bredere utredning, risikovurdering og overgrepsspesifikk behandling.

Hør teksten på denne siden som lyd

5.2 Vil ikke gjenta skadelig seksuell atferdRVTS Midt
00:00 / 00:43
bottom of page