top of page

IVARETA BEGGE PARTER

Det er svært viktig å ta vare på begge parter for å forebygge senere vansker. Den som har begått krenkelsene og den som er utsatt må ikke overlates til seg selv, men ivaretas adskilt fra hverandre av trygge voksne. Skoleansatte (kontaktlærer, helsesykepleier, etc) må frigjøres fra annet arbeid for å ta seg av elevene.

Illustrasjon: Jens A. Larsen Aas

Hør teksten på denne siden som lyd

5.6 Ivareta begge parterRVTS Midt
00:00 / 00:25
bottom of page