top of page

5. SKADELIG SEKSUELL ATFERD

Skadelig seksuell atferd er skadelig både for barnet som utsettes og barnet som utfører handlingene, og indikerer behov for umiddelbar reaksjon og handling fra voksne.

Skadelig seksuell atferd er et paraplybegrep for det vi klassifiserer som en ikke- normativ og ikke- akseptert seksuell atferd. Dette er ofte atferd som er overdreven, hemmelighetsfull, grenseoverskridende, tvangspreget, regredierende eller truende.

I dette kapittelet får du innsyn i generell statistikk om skadelig seksuell atferd, ulike årsaker til atferden, samt tips til hvordan ivareta begge parter.

bottom of page