top of page

RUTINER FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I SAKER MED SKADELIG SEKSUELL ATFERD

Hør teksten på denne siden som lyd

6.1 Rutiner for tverrfaglig samarbeidRVTS Midt
00:00 / 01:19

SKOLENS SAMARBEIDSINSTANSER

Førstelinjetjenesten

 • Helsesykepleier

 • Barneverntjenesten

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste

 • Kommunepsykolog

 • Familievernkontoret
   

Andrelinjetjenesten

 • Barne – og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

 • Habiliteringstjenesten for barn og unge


Kompetansemiljø

 • Ressursenhet V27, Betanien Bergen

 • Statens barnehus

 • RVTS

 • Konsultasjonsteam

Modell: Copyright Kjersti Draugedalen

bottom of page