top of page

IVARETAKELSE AV DEN SOM HAR BLITT UTSATT

Et barn eller en ungdom som har vært utsatt for skadelig seksuell atferd, har mistet noe av seg selv og trenger en god hjelper for å kunne ta tryggheten tilbake. Trygg barnet eller ungdommen ved å fortelle at du er der for å ta vare på og hjelpe. Lytt til barnet og la barnet lede samtalen. Still åpne spørsmål og dokumenter spørsmål og svar. Inkluder annen kompetanse, f.eks helsesykepleier og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Informer barnet om det som skjer underveis i prosessen.

Hør teksten på denne siden som lyd

6.6 Ivaretakelse av den som har blitt utsattRVTS Midt
00:00 / 00:34
bottom of page