top of page

IVARETAKELSE AV BARNET ELLER UNGDOMMEN MED SKADELIG SEKSUELL ATFERD

Barn og unge som utfører skadelig seksuell atferd kan stå i fare for å bli utstøtt av dem rundt seg, og også føle avsky for seg selv. Deres forhistorie er ofte sammensatt og sårbar, og de har et stort behov for å ivaretas på lik linje med barn som har vært utsatt. De trenger trygge voksne som er interesserte i å forsøke å forstå hva som ligger til grunn for atferden, og som er tydelige på at de vil hjelpe barnet med det som er vanskelig. Måten dette snakkes om avhenger av barnets alder og funksjon. Informer barnet om det som skjer underveis i prosessen.

Illustrasjon: Jens A. Larsen Aas

Hør teksten på denne siden som lyd

6.7 Ivaretakelse av barnet eller ungdommen med skadelig seksuell atferdRVTS Midt
00:00 / 00:38
bottom of page