top of page

6. TILTAK VED SKADELIG SEKSUELL ATFERD

Dersom skadelig seksuell atferd blir avdekket på skolen, er det viktig at skolens ansatte har rutiner for hva de skal gjøre og hvem de skal kontakte.

Det er nødvendig for skolen og samarbeidende instanser at rollene til alle parter er tydelig definert. Tett tverrfaglig samarbeid mellom skolen og relevante instanser er avgjørende for at elever som utviser skadelig seksuell atferd skal få den hjelpen de trenger.

I dette kapittelet får du innsikt i rutiner for tverrfaglig samarbeid, og viktigheten av samråd i form av lydrefleksjoner av psykologspesialist Helle Kleive. I tillegg kan du se videointervju med representanter fra de ulike instanser; Else Baardsgaard fra barne- og familietjenesten i Trondheim kommune, Øystein Wammer-Pettersen fra Statens barnehus i Trondheim, Tina Sæther fra BUP og Jonas Overgaard fra Bufetat.

bottom of page