top of page

VEDLEGG 5

Hør teksten på denne siden som lyd

7.6 Trygghetsplaner i skolenRVTS Midt
00:00 / 02:15

TRYGGHETSPLANER I SKOLEN

Dersom en elev har vist seksuell skadelig atferd, kan det være nødvendig å utarbeide en trygghetsplan i skolen. Trygghetsplaner i skolen er et verktøy for forebygging av episoder med skadelig seksuell atferd.

Når man skal utforme trygghetsplanen, skal det innkalles til et møte der skoleansatte med mest kontakt og størst ansvar for eleven samles. Ved overgangen til en ny skole, bør ansatte på begge skoler delta. Det kan være en god idé å involvere en fagperson som har kompetanse på skadelig seksuell atferd, f.eks. kommunepsykolog, fagpersoner fra statens barnehus eller barne- og ungdomspsykiatrien. På møtet vil det være nyttig at dere sammen reflekterer rundt punktene i trygghetsplanen, deler erfaringer og drøfter tiltak som er aktuelle for å sikre et trygt skolemiljø for elever ved skolen. Tiltakene skal være tilpasset den enkelte eleven, alder, grad av skadelig seksuell atferd, og forholdene på skolen der eleven går.

Forsøk å være spesifikk og konkret når dere utformer tiltak. Videre vil det være viktig at dere har en plan for hvordan og når tiltak skal implementeres, og hvem som er ansvarlig for at dette gjøres. Det vil være nødvendig med en evaluering av trygghetsplanen, tidspunkt for ny evaluering vil være avhengig av grad på skadelig seksuell atferd og stabilitet i omgivelser. Etter 3 måneder bør man rådføre seg med kompetansemiljø for å høre om det trengs en ny evaluering.

Når dere skal snakke med eleven om trygghetsplanen, er det viktig å vektlegge det positive aspektet ved trygghetsplanen, eksempel: ”Jeg og din kontaktlærer har diskutert hvordan vi kan ivareta deg og andre medelever på skolen”.

Det understrekes at det viktig å ikke gi eleven en identitet som ”seksualforbryter”, eller lignende. Eleven har lov til å reflektere over det som har skjedd og bli hørt om sin opplevelse av det som har skjedd.

Her kan du laste ned maler for trygghetsplaner på ulike arenaer:

  • Trygghetsplan i skolen

  • Skoleansatte og skoleområdet

  • Klasserommet

  • Situasjoner utenfor klasserommet

  • Digital arena

TRYGGHETSPLANER I SKOLEN, REBESSA, REVIDERT 18.DES.2022

Filformat: docx (Microsoft Word)

Antall sider: 6

Filstørrelse: 21 kB

bottom of page