top of page

ODDFRID SKORPE

PSYKOLOG PHD VED RVTS MIDT

Oddfrid Skorpe er psykolog phd ved RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Hun er også førsteamanuensis II ved RKBU Midt, NTNU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern). Hun koordinerer Nasjonalt kompetansenettverk om barn og unge med skadelig seksuell atferd, leder redaksjonen for nettsiden seksuellatferd.no og er koordinator for Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).

bottom of page