top of page

Dersom en 3-åring koser med tissen sin, så vurderer jeg dette som...

Kapittel 2 - Spørsmål 1 av 10

A: Naturlig for alderen

B: Ikke naturlig for alderen, og vil derfor gi beskjed til barnet om å slutte med dette

C: Naturlig for alderen, og tenker at barnet må få gjøre dette uten noen form for innblanding fra andre uansett situasjon.

I situasjoner der dette sjenerer andre, få med barnet på en annen, mer passende aktivitet som f.eks. å tegne eller kaste ball.

Det er naturlig for en 3-åring å kose med sin egen tiss, men i situasjoner der dette kan sjenere andre er det viktig å få med barnet på en annen, mer passende aktivitet som f.eks. å tegne eller kaste ball. Barn trenger å bli lært rammer også for en naturlig seksuell aktivitet.

Det er naturlig for en 3-åring å kose med sin egen tiss, men i situasjoner der dette kan sjenere andre er det viktig å få med barnet på en annen, mer passende aktivitet som f.eks. å tegne eller kaste ball. Barn trenger å bli lært rammer også for en naturlig seksuell aktivitet.

Avgitt svar

bottom of page