top of page

Hvor stor andel av alle overgrep mot barn blir ifølge internasjonale studier begått av andre barn og unge?

Kapittel 4 - Spørsmål 1 av 8

A: Ca. 80%

B: Ca. 30%

C: Ca. 10%

Feil svar.

Riktig svar! Studier viser at mellom 30-50% av overgrep mot barn blir begått av andre barn og unge. Dette vet vi fra selvrapporteringsstudier, kriminalstatistikk og tall fra barnevern og andre instanser.

Feil svar.

Avgitt svar

bottom of page