top of page

Hvorfor begår noen barn seksuelle krenkelser?

Kapittel 6 - Spørsmål 1 av 9

A: Når barn utøver skadelig seksuell atferd ligger det alltid en psykisk eller nevrologisk lidelse til grunn for denne atferden.

B: Årsakene til at noen barn utøver skadelige seksuelle handlinger kan være mange

C: Barn som utøver skadelig seksuell atferd har selv blitt utsatt for seksuelt misbruk

Feil svar

Riktig svar! Årsakene kan ofte være komplekse og sammensatte Det kan være sårbarheter hos barnet som å være utsatt for traumer, omsorgssvikt eller ha andre vansker. Det kan også være et resultat av påvirkninger fra omgivelsene (f.eks jevnaldrepress, pornografi, rollemodeller, omsorgssituasjon mm.)

Feil svar

Avgitt svar

bottom of page