top of page

MARITA SANDVIK

VERNEPLEIER OG FAGRÅDGIVER VED BRØSET KOMPETANSESENTER

Marita Sandvik er vernepleier med master i psykisk helsearbeid. I tillegg er hun kognitiv terapeut med erfaring fra arbeid med volds- og seksuallovbruddsproblematikk ved St.Olavs Hospital avd. Brøset (Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Kompetansesenteret for sikkerhets,-fengsels- og rettspsykiatri) og Trondheim fengsel.

Hun jobber for tiden også ved RVTS Midt med kompetansebygging på bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos barn og unge. Sandvik er spesielt opptatt av forebygging av overgrep med fagutvikling og etablering av behandlings- og oppfølgingstilbud til voksne og barn som står i fare for å begå seksuelle krenkelser.  Hun koordinerer også konsultasjonsteamet i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).

bottom of page