top of page

KURSOVERSIKT

Denne veilederen er bygget opp etter prinsippene i Trafikklyset hvor seksuell atferd deles inn i grønn, gul og rød atferd, tilsvarende sunn, problematisk og skadelig seksuell atferd. Enkelte ganger kan det være vanskelig både for det utøvende og utsatte barnet, å skille mellom sunn seksuell lek og en seksuell atferd som er bekymringsfull og skadelig.

Ny forskning har vist at det vi opplever setter spor. God omsorg stimulerer barns utvikling, mens vonde opplevelser og traumer kan føre til forsinket utvikling eller skjevutvikling.

7 sider - Ca. 1 time

Sunn og normal seksuell atferd er atferd som er spontan, nysgjerrig og lystbetont. Den skal være gjensidig og likeverdig med tanke på alder, størrelse, modning og kognitiv fungering.

19 sider - Ca. 2 timer

Bekymringsfull eller problematisk seksuell atferd er utenfor det som betegnes som sunt og normalt. Det er atferd med bekymringsfull intensitet og hyppighet, eller atferd som ikke samsvarer med alders- eller utviklingsmessig modenhet. Det kan også være ulikhet i dominans ved at en for eksempel opptrer truende eller tilbyr noe for at den andre skal være med på seksuell lek.

6 sider - Ca. 1 time

Dersom ansatte på skolen får mistanke om at en elev utviser problematisk eller bekymringsfull seksuell atferd, er det viktig å gå videre med dette. Ofte kan bekymringen starte med en vag magefølelse og en usikkerhet om den grenseoverskridende atferden. Drøft bekymringen med ekspertise på feltet så tidlig som mulig, slik at riktige tiltak blir satt inn så fort som mulig på skolen.

14 sider - Ca. 30 minutter

Skadelig seksuell atferd er skadelig både for barnet som utsettes og barnet som utfører handlingene, og indikerer behov for umiddelbar reaksjon og handling fra voksne.

8 sider - Ca. 1 time

8 sider - Ingen estimert varighet

bottom of page