top of page

TAUSHETSPLIKT

Som offentlig ansatt skole eller i SFO har du en pålagt, lovfestet taushetsplikt. Grunnelementet i denne er forbudet mot å gi opplysninger om barn og foreldre til andre. Det finnes imidlertid en rekke begrensninger i taushetsplikten som gjør det mulig å samarbeide med andre for å kunne følge opp barn og elever:

  • Saker kan drøftes anonymt.
     

  • Samtykke kan innhentes. Dersom den som har krav på taushet samtykker i at opplysningene gjøres kjent for andre, oppheves taushetsplikten så langt som samtykket gjelder.

Hør teksten på denne siden som lyd

1.5 TaushetspliktRVTS Midt
00:00 / 00:42
bottom of page