top of page

ULIKE ÅRSAKER TIL ATFERDEN

Det kan være ulike årsaker til at barn utviser en skadelig seksuell atferd. For noen er det en uheldig eksperimentering med seksualitet, for andre kan det være en reaksjon på følelsesmessig, fysisk eller seksuelt misbruk eller omsorgssvikt. Noen gjør det etter å ha sett eller blitt vist mye pornografi eller at voksne har hatt sex foran barna. For andre er det mer impulsive handlinger som ikke er planlagte eller har noen klar årsak. Ofte kan den bekymringsfulle eller skadelige seksuelle atferden være en del av flere utfordringer hos barnet, f.eks. atferdsvansker, psykologiske vansker eller nevrologiske vansker.

De seksuelle atferden må derfor sees i denne sammenheng og ikke som noe «eget». Det er imidlertid også en betydelig prosentandel som ikke har andre synlige vansker, og som har kognitive og sosiale evner innen normalspekteret.

Illustrasjon: Jens A. Larsen Aas

Hør teksten på denne siden som lyd

5.5 Ulike årsaker til atferdenRVTS Midt
00:00 / 00:51
bottom of page