top of page

ANMELDE OG ETTERFORSKE

De seksuelle handlingene kan være lovstridige og kreve påtalemessig etterforskning. Samtidig trenger disse barna mye hjelp på flere områder som krever at flere tjenester og etater må bidra. Er du i tvil om anmeldelse så ta kontakt med Statens barnehus, barnevernet eller politiet.

Hør teksten på denne siden som lyd

5.7 Anmelde og etterforskeRVTS Midt
00:00 / 01:02

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ PROBLEMATISK OG SKADELIG SEKSUELL ATFERD PÅ (IKKE UTTØMMENDE)

 • Reaksjon på egne traumer

 • Mangelfulle sosiale ferdigheter

 • Impulsivitet

 • Ensomhet, depresjon

 • Vansker med å regulere følelser

 • Lærevansker og nevrologiske utfordringer

 • Tilknytningsvansker

 • Ønske om oppmerksomhet

 • Mangelfull kunnskap om seksualitet, lover og regler

 • Nysgjerrighet og seksuell opphisselse

 • Behov for tilsyn og trygghet

bottom of page