top of page

KJENNETEGN PÅ SKADELIG SEKSUELL ATFERD HOS BARN OG UNGE

  • Forskjell på maktforhold, modningsnivå og alder mellom barna

  • Bruk av trusler eller tvang

  • Manglende samtykke

  • Atferden kan være grei, men situasjonen er feil

  • Atferden er preget av hemmelighold og/eller planlegging

  • Atferden øker selv om den blir forsøkt stoppet

  • Den som har blitt utsatt er preget av negative følelser som frykt og sinne, eventuelt utagerer eller lukker seg inne i seg selv.

Hør teksten på denne siden som lyd

5.1 Kjennetegn på skadelig seksuell atferdRVTS Midt
00:00 / 00:35
bottom of page