top of page

SAMRÅD

Barnevernet har koordineringsansvaret i saker som omhandler barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd, og kaller inn til et samrådsmøte. Samrådet holdes i løpet av få dager etter den skadelige atferden har blitt avdekket. Aktuelle etater å kalle inn foruten skolen (kontaktlærer, rådgiver, rektor) kan være PPT, familievernkontoret, barne- og ungdomspsykiatrien, politi, statens barnehus, kommunepsykolog og Bufetat. Foresatte kan delta på siste del av møtet.

Formål med samrådsmøtet at alle parter kan fortelle det de vet om det som har skjedd og kan avtale hva man nå skal gjøre videre.

Illustrasjon: Jens A. Larsen Aas

Hør teksten på denne siden som lyd

6.2 SamrådRVTS Midt
00:00 / 00:46

Hør teksten fra refleksjonen som lyd

6.2 Samrådets opprinnelse, refleksjonRVTS Midt
00:00 / 01:22

I dette lydopptaket vil du høre Helle Kleive, psykologspesialist ved Ressursenhet V27/Betanien Bergen fortelle om Samrådets opprinnelse.

V27 er en klinisk ressursenhet for BUPene i Helse Vest. Den er knyttet til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved Betanien sykehus. V27s målgruppe er barn og ungdom som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn. Enheten tilbyr også opplæring og veiledning til fagpersoner, etater og instanser.

Les lyden fra refleksjonen som tekst

Samråd er en oppfinnelse som E27 har gjort, jeg og en kollega som nå er pensjonist, vi brukte et halvt år på å finne formen på dette her. I 2008 var vi i Sverige, og da sa de «vi tar aldri i en slik sak uten samråd», og der var det en rutine på at alle instanser ble samlet, og de lagde en plan. Dette hadde vi ikke i Norge, her var det bare kaos. Så vi lagde en blanding av det som het godt gammeldags ansvarsgruppemøte hvor alle instansene alltid har møttes, og der har det alltid vært mye jabb.

 

Jeg har mye erfaring med ansvarsgruppemøter, så dette ble en blanding av ansvarsgruppemøter med stram struktur, ikke utflytning og med et klart sluttprodukt. Så vi satte det sammen, og ble inspirert av Sverige, og så lagde vi samråd. Og grunnen til at vi har holdt på det siden er det at det er effektivt, og det funker for andre ting også vil jeg tro, det er jo ikke bare for barn og unge som har forgrepet seg seksuelt, jeg vil jo tro at en slik struktur også ville gå på andre ting. I disse sakene så funker det fordi det lager en veldig klar struktur, og det er matnyttig rett og slett.

bottom of page