top of page

STRUKTUR FOR ET SAMRÅD

  1. Runde rundt bordet, oppsummering av det som har skjedd, kontakt og tiltak som har vært satt inn fra hver instans. Legge bekymringer på bordet.

  2. Drøfte fritt: «Hva er best for barnet eller ungdommen»?

  3. Hva kan min instans gjøre for barnet eller ungdommen?

  4. Utarbeide trygghetsplan for ulike arenaer (skole, hjem, fritid). (Trygghetsplanen skal sørge for at ikke nye krenkelser skal skje).

  5. Fordeling av ansvar og oppgaver.

  6. Møtelederen har ansvaret for å avtale et oppfølgingsmøte, innen ca 3 uker, for å sikre at alle har gjort sin del av arbeidet og drøfte veien videre. Det er viktig at de foresatte blir involvert i det tverrfaglige samarbeidet.

Hør teksten på denne siden som lyd

6.3 Struktur for et samrådRVTS Midt
00:00 / 00:45

«Avdekking av skadelig seksuell atferd indikerer umiddelbar reaksjon og handling fra voksne.»

- TRAFIKKLYSET

Hør teksten fra refleksjonen som lyd

6.3 Om samråd, refleksjonRVTS Midt
00:00 / 02:01

Les lyden fra refleksjonen som tekst

Et samråd, det er møte mellom alle instanser som har et ansvar for en ung mann, eller et ungt barn som har begått overgrep og vist upassende seksuell adferd, eller som burde hatt et ansvar for det unge mennesket. Poenget er at disse må komme sammen og lage en plan. Hva gjør vi med lille Ole på femten år, og det samrådet, det er nøye strukturert, det er 4 punkt: for det er ofte kaos rundt når noen blir oppdaget i upassende seksuell adferd, og dette møtet i samrådet er for å ordne i kaoset, derfor er de fire punktene kjempeviktige og punkt én det er at alle instanser som er der tar en runde rundt bordet- man tar en oppdatering; hva vet man om saken, hva vet man om lille Ole, hvilke tiltak har man gjort, og hva er bekymringen – det legger man på bordet.

Og så er det kjempeviktig at alle rundt bordet får lov til å snakke uforstyrret, man blir ikke avbrutt, man får alle si hva de vet om lille Ole, hvilke tiltak er satt inn, og hva er bekymringen. Når alle har tatt den runden rundt bordet og alle delene er satt sammen og man ser alvoret i det, så faller det et alvor rundt forsamlingen. Da blir punkt to; hva er best for lille Ole – uten at man er forpliktet til å gjøre noe eller si «nå må du gjøre dette, og du gjøre dette», det skal man ikke ha noe av, man skal bare snakke om hva som er best for lille Ole, og punkt tre; hva kan min instans tilby, hva kan og vil jeg gjøre i saken. Og på den måten får man en slags fordeling. Punkt fire er tid og sted for nytt møte.

Illustrasjon: Jens A. Larsen Aas

bottom of page