top of page

4. TILTAK VED BEKYMRINGSFULL ELLER PROBLEMATISK SEKSUELL ATFERD

Dersom ansatte på skolen får mistanke om at en elev utviser problematisk eller bekymringsfull seksuell atferd, er det viktig å gå videre med dette. Ofte kan bekymringen starte med en vag magefølelse og en usikkerhet om den grenseoverskridende atferden. Drøft bekymringen med ekspertise på feltet så tidlig som mulig, slik at riktige tiltak blir satt inn så fort som mulig på skolen.

Slik kan skolen undersøke, observere og kartlegge for å hindre at atferden fortsetter eller eskalerer. Samtidig er målet å hjelpe barnet eller ungdommen til en sunn seksuell atferd.

I dette kapittelet får du innsikt i "Toleransevinduet" og dets viktige rolle i samtaler med barn om vanskelige tema, faglige råd om hvordan håndtere ulike problemstillinger og henvisning til flere kunnskapskilder.

bottom of page