top of page

2. NORMAL SEKSUELL ATFERD

Sunn og normal seksuell atferd er atferd som er spontan, nysgjerrig og lystbetont. Den skal være gjensidig og likeverdig med tanke på alder, størrelse, modning og kognitiv fungering.

Seksualitet er en del av det å være menneske, og utvikles hele livet fra fødsel til død. Barns seksualitet er preget av nysgjerrighet og utforskning og kan ikke sammenliknes med voksen seksualitet. Barns seksualitet uttrykkes på mange måter; gjennom språk, ved berøring, utforsking av egen eller annens kropp, seksuell aktivitet, lek og samspill.

I dette kapittelet får du tips om tiltak som fremmer en sunn, seksuell utvikling, et videoforedrag med Oddfrid Skorpe om temaet "Seksuell glede og mestring" og lydrefleksjoner med psykologspesialist Steinar Hvål om voksne og deres rolle vedrørende barns seksualitet, samt en refleksjon om lærere og elevers seksualitet.

bottom of page